MINDVERSE

Hangolódj magadra!

A MindVerse különleges programja, egy önismereti rendszer, az életre szóló „Iránytű” a belső univerzumunkhoz, Önmagunk mélyebb megismeréséhez.

Egy olyan eszköz, amit Mi alkotunk meg és a saját hullámhosszunkra hangolunk. A Mindverse program támogat minket abban, hogy felismerjük aktuális élethelyzetünk kihívásait, és tudatos lépéseket tegyünk a tökéletes harmónia megteremtéséért.

Mindverse - Kósa Erika

Kósa Erika - A MindVerse Program megálmodója a Kósa Erika Akadémia alapítója.

Mit jelent a MindVerse?

A résztvevőknek a négy napos kurzuson exkluzív körülmények között, teljes kényelemben, a hétköznapoktól elemelten lehetőségük van úgy ismerkedni önmaguk mélyebb rétegeivel, hogy közben kreatív önépítő tevékenységet folytatnak.

A MindVerse célja, hogy a negyedik nap végén megújultan, koncentráltabban, ötletekkel és energiával telve, legalább fél évre elegendő tetterővel távozzanak, így az üzletben és a magánéletükben egyaránt boldogabbak és eredményesebbek legyenek.

A MindVerse nem hasonlít egyetlen ismert kurzusra sem.

A MindVerse tartalmát az emberrel foglalkozó tudományok legújabb eredményei és az előadók három évtizedes, másutt fel nem lelhető tapasztalati tudása határozza meg.

INSTRUKTOROK

Kósa Erika, a program megálmodója, a Brokernet majd a Consequit Group volt tulajdonosa. Erika üzletasszonyként és boldog Nőként is küldetésének tekinti, hogy sikertörténetének tapasztalatát és a belső világunkra hangolódás művészetét átadja, az arra nyitott közönségnek. Mindezt különleges formában, egy 4 napos, kis létszámú, személyes hangvételű program keretében.

A Mindverse további két kiemelkedő tapasztalatú partnere, Szántó Ferenc, a Consequit Group korábbi szervezetfejlesztési igazgatója és Varga Sylvia a Wanderlee Magyarország szakmai vezető, alapítója.

Mindverse

MINDVERSE - az utazás

A valódi tapasztalás, bejárni az utat, mely a célhoz vezet

Az instruktorok végig aktívan közreműködnek a 4 napos programon. A résztvevők egyrészt, irányított formában a tréning egyes moduljain, másrészt kötetlen formában az esti beszélgetések és étkezések során is találkoznak az instruktorokkal.

A nap folyamán lehetőség van a hallottak közös feldolgozására. Az egyszemélyes „luxuscellák” kellemes lehetőséget biztosítanak az önreflexióra is, melynek kiemelt jelentőséget tulajdonítunk.

A program vezetői fontosnak tartják, hogy ez a néhány nap, telekommunikációs eszközöktől és a hétköznapi ügyektől távol, valódi elmélyült és hatékony belső munkával valósuljon meg.

HANGOLÓDJ MAGADRA! - HÁTTÉR

Hat havonta egy hét

Ahogyan az amerikai egyetemi professzorok hat év tanítás után kivesznek egy év alkotói szabadságot – ez a sabbatical year -, úgy mi is megérdemeljük, hogy nem hat év, de hat hónap után kivegyünk néhány nap alkotói szabadságot, hogy újraalkossuk önmagunkat és megtalálhassuk valódibb énünket. Mert a mindennapi rohanás megöl minket, ha néha nem lassítunk le és nem nézünk önmagunkba. Ha nem tekintünk vissza az eddig megtett utunkra, s ha nem mérjük fel, hová akarunk eljutni életünk során. Ha nem mélyedünk el saját rejtelmeinkben, hogy rátaláljunk vezérlő értékeinkre. Hogy feltárjuk boldogságunk forrásait. Az Akadémia Mindverse kurzusain ezt érhetjük el.
Mindverse
Mindverse

Alászállok rejtelmeidbe

Ha nem gondolkodunk el mélyen a saját életünkről, akkor talán nem is tudjuk meghatározni, mit jelent számunkra a boldogság. A tudományos felmérések szerint szinte mindenki másban véli felfedezni a saját boldogságának titkát, s ennek éppen az az oka, hogy félünk leereszkedni saját személyiségünk mélyrétegeibe.

Amint bent, úgy kint

Mindannyian arra vágyunk, hogy az életünket boldogan éljük. Érezzük, hogy érdemes lenne lassítanunk, talán meg is állnunk, hogy föltehessünk magunknak néhány alapvető kérdést. Mit tettünk önmagunkért? Mit tettünk a boldogságunkért? Szeretjük-e önmagunkat? Mit tettünk a szeretteink boldogságáért? Tiszteljük-e embertársainkat? Megbecsüljük-e a környezetünket? A mai felgyorsult világban hajlamosak vagyunk felületesen szemlélni olyan dolgokat, amik igazán fontosak lehetnének a számunkra, ha másként kezelnénk őket.
Mindverse
Mindverse

Ariadné fonala

Az Akadémia Mindverse kurzusai a kezünkbe adhatják azt a fonalat, amellyel kitalálhatunk saját életünk útvesztőiből, olyan erőt, tudást és hitet merítve az előadók személyiségéből, tudásából, példájából, amelyek megismerésén keresztül nagyobb eséllyel leszünk képesek boldogan élni.

Titkos receptek, közel 30 évnyi tapasztalat esszenciája

Az Akadémián nem csak a korszerű tudományos elméletekből és a nemzetközi szakirodalomból leszűrt elméleti tudást szerez a személyes és üzleti sikerhez vezető útról, hanem az Akadémia névadójának – Magyarország egyik legbefolyásosabb és leggazdagabb üzletasszonyának – saját tapasztalatai alapján megalkotott, titkos receptjeit is megismerheti a mindennapi boldogulás, fejlődés, gazdagodás módszereiről. Itt közel harminc év magyar és nemzetközi tapasztalataiból kivont gyakorlati útmutatót kap olyan előadóktól, akik saját maguk is kiemelkedően sikeressé váltak azáltal, hogy több tízezer ember sikeréhez járultak hozzá, így saját példájukkal igazolják útmutatásuk hitelességét.
Mindverse
Mindverse

Hangolódj magadra

A Mindverse a tudomány legfrissebb eredményeit is felhasználva bizonyítja, hogy minden bennünk rejlik, amire szükségünk van a boldog és teljes élethez. A kurzus komplex, átgondolt rendszerben fejti ki azokat a témákat, amelyek segítenek az érzelmi intelligencia fejlesztésén keresztül az önmagukra hangolódásban.